New

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI NG KOOPERATIBA:

 

Nais po naming ipabatid na ang BATELEC I Lemery Branch ay mayroon nang bagong hotline number – 0995-519-2285. Gayunpaman, maaari pa rin po nating tawagan o i-text ang lumang hotline number na 0906-430-6441 hanggang sa unang linggo ng Oktubre na lamang.

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

PANGASIWAAN

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI-KONSUMIDORES NG KOOPERATIBA:

Nais po naming ipabatid sa mga kasapi-konsumidores na nais magpakabit ng serbisyo ng kuryente na ipatutupad ng BATELEC I ang Coop Policy Blg. 01-17 simula Nobyembre 2017. Alinsunod sa nasabing polisiya, ang tanging isusumite na lamang sa Power Use and Housewiring  Section kasama ng Job Order o Application for Electric Service Connection ay ang Certificate of Final Electrical Inspection (CFEI) na maaaring makuha sa opisina ng Local Building Official sa inyong bayan. Ang nasabing CFEI ay kailangang may reference number ng Fire Safety Inspection Certificate (FSIC).

Samantala, upang mabigyan ng pagkakataon ang mga opisina ng Local Building Officials sa mga bayang nasasakupan ng BATELEC I na makapaghanda para dito, mayroon pong transition period simula noong Agosto 2017 at tatagal hanggang Oktubre 2017, kung saan ang kooperatiba ay tumatanggap na ng mga aplikasyong ang kalakip ay CFEI ngunit maaari pa ring tumanggap ng mga aplikasyong ang kasamang requirements ay ang Mayor’s Permit, Electrical Wiring Permit, Building Permit, Fire Permit o anumang hinihingi ng munisipyo. 

Para sa reconnection, ang tanging kailangan lamang ay magbayad ng reconnection fee KUNG walang nabago sa istraktura ng bahay, sa instalasyon ng kuryente o wala pang isang taon mula nang mapututulan.

Kung ang aplikasyon naman ay para sa temporary connection, ang tanging isusumite na lamang kasama ng Job Order ay ang temporary electrical permit na maaring makuha sa opisina ng Municipal Engineer ng inyong bayan.

Ito po ay bilang pagtalima sa Article 1.2.2.2 ng Philippine Electrical Code (PEC) at alinsunod sa naging deliberasyon sa pagitan ng BATELEC I, Municipal Building Officials, at Fire Marshalls, gayundin ng mga pangulo ng Association of Coop’s Authorized Electricians sa mga bayang nasasakupan ng kooperatiba. 

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

 

PANGASIWAAN

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI-KONSUMIDORES NG KOOPERATIBA:

 Nais po naming ipabatid na patuloy pa rin pong tumatanggap ng bayad para sa buwanang konsumo ng kuryente ang ECPay (7-Eleven) at mga Bayad Center outlets katulad ng Global Reliance – Victory (Lemery), LBC (Balayan, Calaca, Lemery, at Nasugbu), LDB (Lemery), Palawan Pawnshop (Calaca), Pera Hub (Balayan, Calaca, Lian, at Nasugbu), Philpost (Balayan, Calatagan, Lemery, at Lian), RSC (Lemery), USSC (Balayan, Calaca, Lemery, at Nasugbu), Villarica (Balayan at Nasugbu), at Malarayat RB (Tuy).

 

Kaugnay po nito, maari pong bayaran sa mga nabanggit na payment outlets ang inyong buwanang konsumo maging ito man ay mayroong ‘arrearages’  o pagkakautang basta dalhin po lamang ang inyong pinakabagong billing notice (latest bill).

 

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

 PANGASIWAAN

Page 4 of 6

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________