New

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI-KONSUMIDORES NG KOOPERATIBA:

 

Nais po naming ipabatid na maaari nang magbayad ang mga konsumidores ng BATELEC I sa lahat ng outlet ng TRUEMONEY. Mas madali na ang pagbabayad sapagkat hindi na kakailanganin pang pumunta sa mga tanggapan ng BATELEC I. Dalhin lamang ang inyong pinakahuling billing notice.

Kaugnay nito, amin din pong hinihikayat ang mga may ari ng tindahan, lalung lalo na yung nasa mga bukid o malayo sa kabayanan, na bumili ng prangkisa ng TRUEMONEY. Bukod sa pagbabayad ng buwanang konsumo ng kuryente, maaari rin magload dito, magpadala ng pera, magbayad ng iba pang bayarin, at marami pang iba. 

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol dito, maaaring magtakda ng schedule ng orientation ang mga kawani ng TRUEMONEY hinggil dito o di kaya’y makipag-ugnayan kay Mr. Joey Samson, Business Development Executive ng TRUEMONEY, sa numerong 0917-553-9785.

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

PANGASIWAAN

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI-KONSUMIDORES NG KOOPERATIBA:

 

Nais po naming ipabatid na ang ECPay ay patuloy na tumatanggap ng bayad para sa buwanang konsumo ng kuryente. Bukod po sa pagbabayad sa ECPay na matatagpuan sa mga 7-ELEVEN stores, maaari na rin pong magbayad ng bill ng kuryente sa mga TRUEMONEY outlets. 

Ang pangunahing layunin ng TRUEMONEY ay ang makapaghatid ng serbisyo sa mga konsumidores na nasa bukid o iyong malayo sa kabayanan kung kaya’t maaari itong matagpuan sa mga malalaki o maging sa maliliit na tindahan. Dahil sa bagong pamamaraang ito, magiging madali na ang pagbabayad ng inyong buwanang konsumo basta dalhin po lamang ang inyong pinakabagong billing notice (latest bill).

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

 

PANGASIWAAN

Page 3 of 7

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________