New

Main Office Telephone Number

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI NG KOOPERATIBA:

Nais po naming ipabatid na pansamantalang out-of-order pa ang mga telepono ng BATELEC I Main Office na may numerong (043) 424 0100 loc 104 at 105; at (043) 223 5226, maaari po kayong tumawag sa (043) 741-0002 tuwing office hours o sa hotline number 0927 801 3146 para sa inyong mga kahilingan o anumang katanungan.

 

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________