New

Truemoney

 

SA MGA KINAUUKULANG KASAPI-KONSUMIDORES NG KOOPERATIBA:

 

Nais po naming ipabatid na maaari nang magbayad ang mga konsumidores ng BATELEC I sa lahat ng outlet ng TRUEMONEY. Mas madali na ang pagbabayad sapagkat hindi na kakailanganin pang pumunta sa mga tanggapan ng BATELEC I. Dalhin lamang ang inyong pinakahuling billing notice.

Kaugnay nito, amin din pong hinihikayat ang mga may ari ng tindahan, lalung lalo na yung nasa mga bukid o malayo sa kabayanan, na bumili ng prangkisa ng TRUEMONEY. Bukod sa pagbabayad ng buwanang konsumo ng kuryente, maaari rin magload dito, magpadala ng pera, magbayad ng iba pang bayarin, at marami pang iba. 

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol dito, maaaring magtakda ng schedule ng orientation ang mga kawani ng TRUEMONEY hinggil dito o di kaya’y makipag-ugnayan kay Mr. Joey Samson, Business Development Executive ng TRUEMONEY, sa numerong 0917-553-9785.

Para po sa inyong kabatiran at gabay.

 

PANGASIWAAN

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________