New

ENERGY SAVING INFORMATION LIGHTING

Use natural light whenever possible.

Turn off lights when not in use.

Use compact fluorescent lights (CFL) instead of incandescent bulbs. A 16-watt CFL produces the same lights as a 60-watt incandescent bulb at a quarter of the energy cost.

Clean bulbs regularly. Dirt lessens illumination by as much as 50 percent.

Use low wattage light bulbs in areas that do not need strong lighting such as hallways, foyers and doorways.

Use lamps that provide direct lighting over desks, beds and other work areas. Using them saves energy instead of the higher wattage lighting used to illuminate the whole room.

 

REFRIGERATORS

Give it room to breathe. Place refrigerators at least 4 inches away from the wall so as not to overwork the motor.

Clean condenser coils. The coils at the back remove heat. Clean it twice a year using a vacuum cleaner or broom.

Check door gaskets. Make sure refrigerator doors are sealed tightly to prevent cold air from escaping.

Defrost regularly. Defrost before frost builds up to 1/4 inch to keep refrigerator running efficiently.

When buying new refrigerators, be sure to purchase energy efficient models. Look for units with the highest Energy Efficient Factor (EEF). It is more efficient and costs less to operate.

 

WASHING MACHINES

Wash or dry full loads to maximize use of washing machines and clothes dryer.

Do not over-wash clothes. Delicate clothes do not take as long as dirty work clothes.

Keep the lint filter of clothes dryer clean. A dirty filter restricts air flow.

Don’t overload your dryer.

Hang clothes to dry on sunny days.

 

IRONING

Do all ironing at one time.

Iron during cooler hours of the day. This helps lessen the demand for electricity during peak hours.

Dampen clothes moderately. Excessive moistened clothes take longer to iron.

Switch off the electric iron in the last few minutes of ironing. The remaining heat will be enough to press the last few clothing.

 

OTHER APPLIANCES

Unplug all electronics when not in use. If a transformer or voltage regulator is used, unplug it from the outlet and turn it off. Transformers consume more electricity when it heats up.

Appliances will operate more efficiently and use less energy when they are in good working order. Keep them well-maintained.

When using electric fans, lock the oscillator when fan is needed in one direction only, thus, air is blown directly where needed.

Clean fan blades and motor regularly to keep it running efficiently.

 

ENERGY SAVING TIPS SA PAGLULUTO

 

Narito ang ilang mga payo tungkol sa wastong pamamaraan ng pagluluto upang makatipid ng LPG or kuryente, at mapaigsi ang oras ng pagluluto.

 

 1. Gumamit ng tamang sukat ng “burner” ng lutuan na akma sa sukat ng kasangkapang gamit sa pagluluto. Kung ang kaldero ay maliit kaysa sa “burner” ang init ay maaaksaya lamang.

2. Tingnan ang kulay ng apoy kung LPG ang gamit sa pagluluto. Ang asul na apoy ay magandang indikasyon na episyente ang paggamit ng LPG.

3. Takpan ang kasangkapan na pinaglulutuan o pinag-papainitan upang mapabilis ang pagluluto ng pagkain o pag-iinit ng tubig.

4. I-preheat ang “oven” o hurno kung kinakailangan lamang katulad ng pag-bake ng cake o tinapay.

5. Ihanda ang mga sangkap at ilabas mula sa freezer or refrigerator ang ilulutong pagkain mga kalahating oras bago iluto upang hindi maaksaya sa LPG o kuryenteng gagamitin sa pagpapainit nito.

6. Gumamit ng mga episyenteng kasangkapan katulad ng “steamer” o pasingawan na makapagluluto ng higit sa isang klaseng pagkain.

7. Ang pressure cooker ay isa rin sa mga episyenteng kasangkapan upang mapabilis ang pagpapalambot ng mga karne.

8. Kapag kumulo na ang niluluto, hinaan na ang apoy. Ang mas malakas na apoy ay hindi makapagpapabilis ng pagluluto.

9. Iwasan ang madalas na pagsilip o pagbukas ng “oven” sa pag-bake ng cake o tinapay para maiwasan ang pagsingaw ng init.

 

Narito ang mga paraan para makatipid sa paggamit ng kuryente:

 

REFRIGERATOR

1. Sa pagbili ng refrigerator hanapin ang Energy Efficiency Factor (EEF) label na nakadikit sa yunit.

    Mas mataas na EEF, mas mahusay at mas matipid sa konsumo ng kuryente.

2. Huwag hayaang kumapal ng labis sa 1/4 pulgada ang yelo sa freezer.

3. Panatilihing malinis at walang sira ang gasket.

4. Panatilihing malinis ang paligid ng condenser coil.

5. Takpan ang mga likido at mga pagkaing iniimbak sa refrigerator. Huwag gumamit ng papel na pantakip.

6. Hayaang palamigin ang pagkain bago ilagay sa ref.

7. Kung ang refrigerator ay halos wala ng laman, maglagay ng ilang boteng may tubig para mapanatili ang lamig nito.

8. Iwasan ang paglalagay ng sobrang laman sa ref upang maayos ang internal na sirkulasyon ng hangin. Kung hindi naman ginagamit ang ref, patayin na lang ito upang makatipid.

 

AIRCON

1. Kung bibili ng air-conditioner, piliin ang modelo na may mataas na Energy Efficiency Ratio (EER) na makikita sa yellow label na nakadikit sa yunit.

    Mas mataas na EER, mas mahusay at matipid sa konsumo ng kuryente.

2. Itama ang kapasidad ng aircon sa laki ng kwarto na palalamigin.

3. Iinstala ang aircon unit sa pinakamalamig na bahagi ng kwarto.

4. Panatilihing malinis ang air filter ng aircon.

5. Huwag hayaang sumingaw ang lamig o pumasok ang mainit na hangin sa kwartong air-conditioned.

6. Siguraduhin na gumagana ang thermostat. Panatilihin ito sa setting na hindi bababa sa 25 degrees Centigrade.

7. Gamitin ang air conditioner sa pagitan ng 10:00 PM at 7:00 AM kung kelan ang halaga ng kuryente ay mas mababa sa ilalim ng TOU (Time-of-use) scheme.

8. Patayin ang yunit sa madaling araw at sa halip ay buksan ang electric fan para mapanatili ang malamig na temperatura hanggang sa paggising sa umaga.

 

PLANTSA

1. Mainam gawin ang pamamalantsa sa umaga kung kailan malamig ang panahon at maliwanag.

2. Unahing plantsahin ang makakapal at mabibigat na damit at ihuli ang maninipis upang ang natitirang init ng plantsa, matapos alisin sa saksakan, ay lubos na magamit.

3. Gawin ang pamamalantsa ng sabay-sabay. Kung maaari, gawin ito sa pagitan ng 10:00 PM at 7:00 AM kung kelan ang halaga ng kuryente ay mas mababa sa ilalim ng TOU (Time-of-Use) scheme.

 

TELEBISYON

1. Tandaan na ang sabay-sabay na paggamit ng maraming TV ay dagdag sa konsumo ng kuryente.

2. Hinaan ang volume ng inyong TV set. Ang malakas na volume ay kumokonsumo ng mas mataas na elektrisidad.

3. Ang Black and White na tv set ay kumokonsumo ng mas mababang elektrisidad kumpara sa colored tv set. Gayundin, ang mas maliit na TV set ay kumokonsumo ng mas mababang elektrisidad.

 

STOVE

1. Kung bibili ng gas range o oven, piliin ang automatic (electronic) ignition system. Makatitipid sa gas ng mga 40 porsiyento hanggang 50 porsiyento sa top burners.

2. Mas makatitipid kung gagamitin nating panggatong sa pagluluto ay Liquified Petroleum Gas o LPG kaysa sa kuryente.

3. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa isang maliit na lutuan.

4. Magkaroon ng sistema sa pagluluto.

External Links

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________